Cym zajmuje się nasze biuro?

Oferowane przez nas usługi rachunkowe realizowane są zgodnie z postanowieniami podpisanej z każdym klientem stałej umowy, która reguluje zasady współpracy.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

- ewidencje podatku od towarów i usług;

- obsługa pracowników;

- rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

See details

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

- ewidencja kosztów i przychodów;

- ewidencja środków trwałych;

- ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;

- obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;

- rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

See details

Prowadzenie ksiąg handlowych

- wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );

- rozliczenie właścicieli;

- sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);

- obsługa pracowników;

- rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

See details

Obsługa kadrowo płacowa

- listy płac;

- deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4);

- deklaracji PFRON;

- przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;

- przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;

- nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

See details

Sprawozdania, raporty, analizy finansowe

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, opierając się na przedstawionych przez Klienta wzorach bądź też przygotowujemy własne propozycje. Sporządzamy również w zależności od potrzeb Klienta odpowiednie analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. W ramach naszych usług wypełniamy również wszelkiego rodzaju wnioski i aplikacje kredytowe.

See details

Roczne rozliczenia podatkowe

Na życzenie Klienta sporządzamy wszelkiego rodzaju roczne deklaracje podatkowe (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

See details